ÕPPERUUM OÜ

LOGOPEED. LASTEPSÜHHOLOOG. KUNSTITERAAPIA.

Teenused

LOGOPEED

Logopeed Mairi Mandel – lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika magistriõppe logopeedia erialal. Alates 2001. aastast olen töötanud logopeedi ja eripedagoogina koolides ja lasteaedades. Tegelen igapäevaselt eri vanuses laste kõnearengu probleemidega. Lasteaialastel on põhirõhk häälikuseadel, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamisel ja kooliks ettevalmistamisel. Kooliõpilastele pakun õpiabi ning nõustan vajadusel vanemaid. Kogemus on kakskeeldete laste (soome, vene, inglise) õpetamisel.

LASTEPSÜHHOLOOG

Lastepsühholoog Ruth Ong – lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe lastepsühholoogia erialal. Alates 2005. aastast olen töötanud lastega ning nõustanud vanemaid koolis, töökogemus lasteaias ja TÜ Lastekliinikus. Valdkonnad millega tegelen: koolivalmidus, õppimine, mõtlemine, keskendumine, tähelepanu, mälu, suhtlemine, tunded, käitumine, mure ja rõõm. Olen Lastepsühholoogide Ühingu ja Koolipsühholoogide Ühingu liige.

KUNSTITERAAPIA

Kunstiteraapias on olulisel kohal enese väljendamine kunsti kaudu, selle mõtestamine ning oma tunnete ja mõtete jagamine terapeudiga. Kunsti abil on ennast kergem väljendada kui rääkides. Kunstiteraapia aitab enda tunnetest paremini aru saada ning neid väljendada. Kunstiga tegelemine mõjub rahustavalt ja maandab stressi.

Kontakt

ÕPPERUUM OÜ
+372 527 85 59
Tartu, Õpetaja 9a, 51003